NABÍDKA TEPELNÝCH ČERPADEL

Tepelná čerpadla vzduch-voda (SOL-AERO)

U tepelných čerpadel vzduch-voda se energie odebírá ze vzduchu  a předává se do vodního okruhu, kterým se objekt vytápí pomocí otopných tělech, podlahového vytápění nebo výměníkem voda-vzduch. („princip obrácené ledničky“)

Výhody tepelného čerpadla SOL-AERO:

 • Nízké pořizovací náklady a náklady na instalaci.
 • Jednoduché nastavení ovládání a uvedení do provozu.
 • Úspora nákladů na údržbu – čištění a měření (kalibrace).
 • Žádné zbytky po spalování (saze, kouř, prach, zápach oleje).
 • Bezpečný provoz, který je šetrný k životnímu prostředí.
 • Vysoká návratnost investice.
 • Automatická funkce ochrany proti mrazu.
 • Topný faktor až 3,8.
 • Záruka až 7 let s pravidelnými servisními prohlídkami.

Komponenty tepelného čerpadla SOL-AERO:

 • Značkový kompresor od firmy Copeland.
 • Plášť kompletně z nerezové oceli.
 • Rozmrazovací automatizační technika přes čtyřcestný přepínací ventil.

Jméno produktu

Cena bez DPH

SOL-AERO 7kW

47 700,-

SOL-AERO 12 kW

69 300,-

SOL-AERO 16 kW

82 800,-

SOL-AERO 18 kW

86 400,-

SOL-AERO 24 kW

99 800,-

SOL-AERO 38 kW

166 500,-

Tepelná čerpadla voda-voda (SOL-AQUA)

Nízkopotenciální energie se může podle možností odebírat z několika zdrojů. Jsou to například: zemský masiv, čerpání spodní vody ve zbudované studně, řeka nebo rybník.

Výhody tepelného čerpadla SOL-AQUA:

 • Nízké pořizovací náklady a náklady na opravu.
 • Jednoduché nastavení ovládání a uvedení do provozu.
 • Úspora nákladů na údržbu.
 • Žádné zbytky po spalování.
 • Bezpečný provoz, který je šetrný k životnímu prostřední

Komponenty tepelného čerpadla SOL-AQUA:

 • Včetně digitální řídící jednotky.
 • Značkový kompresor od firmy Copeland.
 • Rozmrazovací automatizační technika přes čtyřcestný přepínací ventil.
 • Odvod pro zkondenzovanou vodu.
 • Topný faktor až 4,5.
 • Záruka až 7 let s pravidelnými servisními prohlídkami.

Jméno produktu

Cena bez DPH

SOL-AQUA 7kW

39 800,-

SOL-AQUA 12 kW

61 900,-

SOL-AQUA 16 kW

77 500,-

Dotace na tepelná čerpadla

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda, voda-voda a vzduch-vzduch s invertorem přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch s invertorem jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.

U instalace zdrojů tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2podlahové plochy. Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1. 1. 2011.

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy.

Zelená linka